Om GO Worldwide

Personlig service och trygghet
Vi är ett mindre företag vilket gör att vi har en nära och personlig kontakt med våra kunder. Som kund ska ni alltid känna er trygga i att lämna över ansvaret till oss. Ert krav som kund är att allt skall fungera. Samma krav har vi på GO Worldwide på oss själva och på alla våra noggrant utvalda leverantörer och samarbetspartners. Vi är ett mycket kvalificerat arbetslag som samarbetar med våra kunder och ser till att alla delar av projektet utförs med precision och omsorg in i minsta detalj. Vi har en omfattande branschkunskap och med företag både i Norge och Baltikum har vi goda förhandlingsmöjligheter hos våra leverantörer vilket är positivt för er som kund. Vi håller vi oss hela tiden uppdaterade med bland annat nya trender, hotell, restauranger, aktiviteter och evenemang.

Vi som är projektledare på GO Worldwide har mångårig branscherfarenhet från flertalet konferens- och grupparrangörer både i Sverige och Norge. Vi har tillsammans gjort tusentals lyckade arrangemang. Förutom att vi har besökt och rest i många länder har vi även bott och vistats flera år utomlands. Denna unika destinationskunskap gör att vi kan skapa det extra och speciella som överträffar era förväntningar.

Möjligheterna är oändliga – inte minst med val av destination. Med fokus på er målsättning, önskemål och budget tar vi fram ett skräddarsytt program till den destination som ger den perfekta balanspunkten mellan nyttovärde och upplevelse.

Efter avslutat arrangemang gör vi en noggrann uppföljning för att säkerställa att samtliga delar av arrangemanget uppfyllde era förväntningar.

VÄLKOMMEN TILL ATT ”GO WORLDWIDE”  MED OSS!

*Vi har givetvis ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
 

Vad vi gör

Konferensresor, incentiveresor, ledningsgrupper, studieresor, kick-off- och teambuildingresor. Listan kan göras lång. Vår specialitet är att skräddarsy resor till ”rätt” destination, anpassad efter kundens syfte och önskemål.

Grupp- och konferensresor
Grupp- och konferensresor kan innefatta allt från ett företags traditionella resa med anställda, kunder eller leverantörer till studieresor och föreningsresor. En konferensresa är ett enkelt sätt att öka trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen. I miljöer utanför vardagens rutiner ges tillfälle att verkligen lära känna sina kollegor närmare, stärka gemenskapen och höja motivationen. Att förlägga en konferensresa utomlands är alltid mycket uppskattat. Vi på GO Worldwide levererar helhetslösningar utifrån era önskemål och budget.

Incentiveresor
Incentive enligt ordboken: sporrande, stimulerande, motiverande. Det är precis vad det handlar om. Att sporra till framgångsrika resultat, att motivera medarbetare till att prestera sitt yttersta samt att stimulera och stärka kundrelationer. En incentivresa passar bra när företaget eller en avdelning har uppnått sina uppsatta mål där exempelvis de bästa säljarna ska belönas med en vinstresa. Kreativitet och överraskning är nyckeln till en lyckad incentiveresa. Vi på GO Worldwide skräddarsyr ett program och guidar er till den destinationen som passar bäst för detta ändamål.

Studieresor
GO Worldwide tar dig till världens alla hörn, vi skräddarsyr din resa efter dina önskemål! Om ni som företag vill inspireras i ert arbete är studiebesök något att rekommendera. Vi på GO Worldwide har mycket bra kontakter över hela världen för att annordna studiebesök för just ert företag.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan skräddarsy din resa!